Terms & Conditions

Финансова подкрепа COVID

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.092-0277-C01 "Схема за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19"

Резултати от изпълнението на проекта: Постигнат положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места в Бългериън Дрийм Травъл ЕООД, както и продължаване на дейността на предприятието, чрез осигуреният от проекта оперативен капитал.

Бенефициент: Бългериън Дрийм Травъл ЕООД

Обща стойност: 4663,72лв., от които 3964,16 лв европейско и 699,56 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020г.

Край: 21.3.2021г.